Wigilia w „Reymontówce” dla rodzin z gminy Kotuń

Drukuj

Wigilia w „Reymontówce”

Tradycyjnie, już od 12 lat w grudniu w Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach spotkały się osoby ubogie, samotne i potrzebujące pomocy na wieczerzy wigilijnej, by wspólnie zasiąść do świątecznego stołu. Tegoroczne spotkanie odbyło się 19 grudnia, a uczestniczyło w nim 50 przedstawicieli rodzin z terenu Gminy Kotuń.

Swoją obecnością zaszczycili nas także: Proboszcz Parafii w Kotuniu – Ks. Kazimierz Chełstowski, Wicestarosta Powiatu Siedleckiego - Józefa Rychlik, Wójt Gminy Kotuń – Sławomir Adamiak, Przewodnicząca Rady Gminy – Anita Grabarek ,Sekretarz Gminy Kotuń – Sławomir Smolak i pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z Panią Grazyną Rybak na czele.

Przy dźwiękach najpiękniejszych polskich kolęd i pieśni wigilijnych w wykonaniu Doroty Todorskiej i Magdaleny Kordeckiej z Zespołu ARTSONG z Kotunia wszyscy dzieląc się opłatkiem składali sobie najlepsze życzenia.

Dla najmłodszych gości spotkania Dyrektor Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach – Marek Błaszczyk przeprowadził konkurs wiedzy o ruchu drogowym i wręczył nagrody ufundowane przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Siedlcach. Na koniec wieczerzy każda z przybyłych osób otrzymała bardzo bogatą paczkę świąteczną. Wigilia mogła się odbyć dzięki zaangażowaniu bardzo wielu osób.

Dziękujemy zatem za dobre serce tym wszystkim, którzy wsparli materialnie lub rzeczowo przygotowanie tego przedsięwzięcia, zarówno osobom prywatnym, jak również firmom, bo to właśnie od ich ofiarności i hojności zależy zakres i skala pomocy jakiej możemy udzielić najbardziej potrzebującym.

 

Nasi darczyńcy to: